Feilmelding, tlf: 958 07 950

  • 72 41 48 10
  • kundeservice@rev.no

Driftsmeldinger

23 mai 2019
blog

Spesialregulering av Aursunden sommer 2019 og 2020

Røros E-verk Nett AS og Eidsiva Nett AS holder på med en oppgradering av strømforsyningen fra Tynset til Røros. Oppgraderingen er nødvendig da Røros har et stadig økende strømforbruk samt for å bedre forsyningssikkerheten. Nettet må være spenningsløst under arbeid. Derfor forsynes Røros fra nordgående strømforsyning sommer 2019 og 2020.

På grunn av kapasitetsbegrensninger til overføringen fra nord, er det et økt behov for lokal produksjon av kraft. I denne ekstraordinære forsyningssituasjonen vil derfor Aursunden tappes mer en normalt på sommeren, men aldri lavere en Laveste Regulerte Vannstand (LRV).

Vi vet at Aursunden er et viktig rekreasjons- og friluftsområde og beklager ulempen dette måtte medføre.

Røros E-verk Nett AS

 

Lest 1904 ganger
Mer i denne kategorien

Kundeservice nett

72 41 48 10
E-post: kundeservice(a)revnett.no

 

 

Melde feil?

958 07 950