Feilmelding, tlf: 958 07 950

  • 72 41 48 10
  • kundeservice@rev.no

Anleggsmaskiner nær nettanlegg

kranbil.jpg

Bruk av anleggsmaskiner med løftere, kraner og lignende, i nærheten av nettanlegg er forbundet med fare!

FOR HØYSPENTLINJER GJELDER:

Varsle everket om anleggsmaskinen oppstilles eller brukes nærmere høyspentledning enn 30 meter, eller nærmere enn maskinens rekkevidde +7 meter. Instruksjoner gitt av everket på befaring skal følges
Horsiontal avstand fra ledningen til ethvert punkt på maskinen skal, under alle forhold, være minst 6 meter pluss et spenningsavhengig tillegg som varierer mellom 0 - 1 meter.

FOR LAVSPENTLINJER GJELDER:

Til lavspentlinjer skal det til enhver tid være minst 2,5 meter

NEDLASTINGER:

 Foredrag om fare og tiltak for å unngå ledninger

Kundeservice

72 41 48 10
E-post: kundeservice(a)revnett.no