Feilmelding, tlf: 958 07 950

  • 72 41 48 10
  • kundeservice@rev.no

Hjelp med trefelling

trefelling.jpg
Røros Elektrisitetsverk bistår grunneiere med trefelling dersom det er fare for skade på linjenettet.
  • Dette gjelder om du skal felle trær nærmere enn 30 meter fra våre høyspentlinjer, eller i farlig nærhet av våre lavspentlinjer.
  • Er du uheldig og feller et tre på en av våre linjer skal du ikke prøve å ta av treet. Du må da straks ta kontakt med vår vakttelefon 958 07 950.

NB! Skader på linje kan medføre erstatningsansvar


Kostnad ved felling av trær

Trær som felles av hensyn til personsikkerhet og leveringssikkerhet utføres av REV uten kostnad.
Trær som felles etter grunneiers ønske av andre årsaker, faktureres etter medgått tid

Kontakt kundeservice

72 41 48 10
E-post: kundeservice(a)revnett.no