Feilmelding, tlf: 958 07 950

  • 72 41 48 10
  • kundeservice@rev.no

Hjelp til kabelpåvisning

kabelpaavisning.jpg

Spør først - grav siden!

Som følge av økende mengde kabler i bakken og økt anleggsaktivitet, har antall uhell i sammenheng med anleggsarbeider i bakken økt radikalt de siste årene. Kabelpåvisning er pålagt for å unngå slike uhell og skader. Den som graver har ansvaret. Ta kontakt før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annen "underjordisk aktivitet".

Du vil da få detaljerte opplysninger om hvor det ligger kabler i det aktuelle området. Er det kabler i nærheten av der det skal graves, vil kabelpåvisere komme på stedet og markere hvor kablene ligger.

NB! Skader på kabler kan medføre erstatningsansvar.

Kostnader for tjenesten

Tjenesten er gratis i åpningstiden (08.00 - 15.30).

Ønsker man påvisning gjennomført utenom åpningstiden eller har krav til spesielt rask behandling/utførelse, vil dette bli gjort mot et avtalt gebyr.

 

Bestill kabelpåvisning


Bestill kabelpåvisning minst 3 dager før graving skal skje.

Ta kontakt med nettsjef Lars Hofstad:

913 99 644.