Feilmelding, tlf: 958 07 950

 • 72 41 48 10
 • kundeservice@rev.no

Regler vedr. strømabonnement

Informasjonsflyten mellom strømleverandør og netteier ivaretas av den nasjonale databasen Elhub, som eies av Statnett. Elhub inneholder data om alle strømkunder i Norge og deres målepunkt. Både kunde, netteier og strømleverandør har tilgang i databasen.  

Pålogging Elhub skjer på plugin.elhub.no ved bruk av f.eks. MinID eller bank-ID. Chrome nettleser anbefales brukt.

Kontakt strømleverandøren din for melding av flytting, endring i adresse, mobilnummer eller epostadresse.

Røros E-verk Nett AS vil heretter ikke ha anledning til å registrere endringer i kundeopplysninger. Er du strømkunde hos Ren Røros Strøm as tar du kontakt der.

Vi mottar meldinger fra strømleverandør via Elhub, og kundeopplysninger oppdateres dermed i vårt kundesystem. Strømleverandør sender også meldinger om inn- og utflytting for nettleiekunder.

VIKTIG endring i rutinen: Meld fra om flytting til din kraftleverandør i god tid før du flytter, heller enn etter at du har flyttet.

Røros E-verk Nett AS kontakter du om:

 • Strømmåleren
 • Nytilknytning/nybygg
 • Byggestrøm
 • Spenningsklager
 • Jordfeil
 • Gravemeldinger
 • Planlagte strømutkoblinger
 • Strømbrudd
 • Andre tekniske forhold om ditt anlegg og strømnettet
 • Nettleiefaktura.

Har du spørsmål, kontakter du oss i Røros E-verk Nett AS på:

Mer informasjon hos Statnett