Feilmelding, tlf: 958 07 950

  • 72 41 48 10
  • kundeservice@rev.no

Elsikkerhet og DLE

DLE, det lokale el-tilsynet

Det lokale eltilsynet

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet som utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Elsikkerhetsingenørene i det lokale eltilsyn jobber med forebyggende tiltak mot el-ulykker og el-branner.

EL-TILSYNET HAR BL.A. ANSVAR FOR:
  • Tilsyn i eneboliger og fritidsboliger
  • Systemrettet tilsyn hos virksomheter og offentlige bygg
  • Samordnet tilsyn hos større virksomheter og offentlige bygg sammen med andre tilsynsetater
  • Markedskontroll hos detaljhandlere av elektrisk utstyr som selges/omsettes.
  • Tilsyn enkle helseinstitusjoner - Elektromedisinsk utstyr (EMU)
  • Bistå politi med brann- og ulykkesetterforskning
  • Informasjon og undervisning om elsikkerhet for skoler, lag- og foreninger.

KONTROLLHYPPIGHET
Normal kontrollhyppighet for boliger er 20 år, og 30 år for hytter og fritidsboliger.
OMFANG
Kontrollen består i hovedsak av relevante målinger, visuell sjekk av anlegget, samt elsikkerhetsinformasjon. En boligkontroll tar normalt 30 – 60 min.

SAKSGANG
Etter kontrollen tilsendes eier/bruker en rapport med eventuelle feil/mangler og anmerkninger.
Feil/mangler må vanligvis rettes av autorisert el-entreprenør.

HVORFOR SKAL EL-ANLEGGET KONTROLLERES?
Over 40 % av boligbrannene i Norge har en elektrisk årsak. Formålet med kontrollen er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker som har elektrisk årsak.

HVA BØR DU TENKE PÅ FØR VI KOMMER?
Vi vil gjerne at du tenker over om du har, eller har hatt, problemer med det elektriske anlegget eller med elektriske apparater.
Vi ber også om at anlegget er slik tilgjengelig at kontrollen kan utføres på en hensiktsmessig måte. Har du nylig fått utført slike arbeider, ber vi om at du finner frem samsvarserklæring og annen dokumentasjon i forkant av kontrollen.

Kontaktinfo DLE

DLE-ansvarlig Røros Everk:
Trond Siksjø

Tlf. 957 71 767

E-post: trond.siksjo@renroros.no

 

Elsikkerhetsportal

Riktig bruk av elektriske produkter er viktig! På Elsikkerhetsportalen finner du informasjon og tips på hvordan du bruker elektriske produkter både hjemme og i jobben. I tillegg finner du informasjon om hva du må tenke på ved blant annet oppussing og huskjøp.

Logo elsikkerhet

Trykk logo for å komme inn i portalen.


Her finner du all informasjon om elsikkerhet på ett sted!