Feilmelding, tlf: 958 07 950

  • 72 41 48 10
  • kundeservice@rev.no

Driftsmeldinger

04 des 2017
blog

Hva gjør du hvis strømmen går ?

Når strømmen går, er det din lokale netteier som har ansvaret for å rette feilen.
Er det mørkt hos naboene, kan du ringe vakttelefonen hos oss 958 07 950
Vi vil gjerne ha tips hvis du ser eller hører noe unormalt i strømnettet. Det kan hjelpe oss å finne feilen fortere.

Er det bare du som har det mørkt
• Kontrollér hovedsikringer og jordfeilbryter. Bytt eventuelt sikringer.
• Kontrollér og bytt eventuelt inntakssikringer. Disse er plassert der kabel eller luftledning kommer inn i huset.

Dersom du har redusert spenning, og deler av huset er uten strøm
• Har du standard anlegg (to hovedsikringer) - er feilen ute i nettet. Kontakt feilmeldingen.
• Har du trefaseanlegg (tre hovedsikringer) - kontroller og bytt eventuelt inntakssikringer og hovedsikringer. Ved gjentatte brudd, kontakt installatør (elektriker).

Feilsøk i eget anlegg
Dersom jordfeilbryteren slår ut er det en intern feil i din installasjon. Forsøk å koble inn jordfeilbryteren før du starter feilsøkingen.
Dersom det ikke fungerer, gjør følgende:
• Ta ut/koble ut alle kurssikringer.
• Kontrollér hovedsikringer.
• Aktivér jordfeilbryteren.
• Sett inn kurssikringene, én kurs om gangen. Når sikringene på kursen med feil på settes inn, vil jordfeilbryteren slå ut.
• Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiviseres igjen.
• Videre feilsøking er nå begrenset til én kurs. Ofte vil det være feil i et elektrisk apparat tilknyttet kursen.
Koble fra alle apparater og sett deretter inn ett og ett apparat. Når jordfeilbryter slår ut, har du funnet apparatet.

Langvarig strømbrudd
Frykter du konsekvensene for langvarig strømbrudd, finnes det noen tiltak du kan gjøre.
Oppvarming – Pass på at det alltid er ved i huset om du har peis eller vedovn.

Lys – LED-lommelykter og LED-lamper med lang batteritid varer lenge. Det finnes også oppladbare lamper på markedet.
Stearinlys og fyrstikker er kjekt å ha om mørket kommer brått på.

Kilder: Statnetts feilstatistikk for sentral-, regional og distribusjonsnettet, TNS Gallup, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Lest 2593 ganger
Mer i denne kategorien

Kundeservice nett

72 41 48 10
E-post: kundeservice(a)revnett.no

 

 

Melde feil?

958 07 950