Feilmelding, tlf: 958 07 950

 • 72 41 48 10
 • kundeservice@rev.no

Vår personvernpolitikk

Røros E-verk er opptatt av å beskytte og ivareta personvernet for våre kunder og vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgiving. Vi samler inn og forvalter data om deg som er nødvendig for at vi kan levere produkter og tjenester til deg. Alle data som samles inn av oss er det vårt ansvar å håndtere på riktig måte. Denne personvernerklæringen gjelder for alle selskap i Røros E-verk konsernet (Røros Elektrisitetsverk AS, Røros E-verk Kraft AS, Røros E-verk Nett AS, Røros E-verk Installasjon AS og Infonett Røros AS).

Behandlingsansvarlig

Røros E-verk AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle produkter og tjenester som leveres av Røros E-verk.

Røros E-verk Kraft AS er behandlingsansvarlig for strømkundene, Røros E-verk Installasjon AS er behandlingsansvarlig for installasjonskundene og Infonett Røros AS er behandlingsansvarlig for IT- og kommunikasjonskundene.

Hvilke personopplysninger er det vi henter inn?

Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige for å kunne ivareta et godt kundeforhold. Opplysningene er for eksempel navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, eventuelt andre opplysninger som innhentes via den avtalen vi har med deg som kunde. Opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data i henhold til andre lovkrav, for eksempel ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven. Vi innhenter personopplysninger om deg til følgende formål:

 • For å kunne gi deg tilgang til våre produkter og tjenester
 • For å kunne sende deg relevant informasjon
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
 • Til å behandle og gjennomføre din bestilling
 • Til å fakturere deg for de produkter og tjenester du har kjøpt fra oss, samt til å innkreve utestående fordringer
 • Til å administrere ditt kundeforhold med Røros E-verk
 • Til å kunne svare på dine henvendelser til Røros E-verk
 • Til å kunne sende deg informasjon via de nyhetsbrev du selv ønsker å abonnere på

Hvordan innhenter vi informasjon?

Røros E-verk innhenter opplysninger direkte fra deg som er kunde hos oss gjennom skjemaer på våre nettsider, når du kjøper produkter eller tjenester fra oss, eller når du er i kontakt med vårt kundesenter eller våre selgere. Vi henter også opplysninger vi får fra offentlige registre og underleverandører som vi benytter for å korrigere eller supplere kundeopplysningene.

Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten du ønsker.

Nettstatistikk – informasjonskapsler (bruk av informasjonskapsler)

Denne nettsiden bruker kun førsteparts informasjonskapsler, hvilket betyr at andre nettsteder ikke kan spore ditt besøk hos oss. Informasjonskapslene benyttes kun for statistikkformål, og inneholder ikke informasjon som kan identifisere deg.
Du kan se hvilke informasjonskapsler vi setter, og innholdet i dem, ved å gå til http://www.cookie-checker.com/check-cookies.php?url=revnett.no

Utlevering av personopplysninger –taushetsplikt

Røros E-verk vil ikke utlevere personopplysninger til tredjepart, unntatt når utlevering av personopplysninger skjer:

 • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
 • Med hjemmel i lov eller forskrift.
 • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.
 • Som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikt er likevel ikke til hinder for at Røros E-verk gjør tilgjengelig ovennevnte personopplysninger for selskap som etter avtale med Røros E-verk forestår drift, utvikling og vedlikehold av våre tjenester. Røros E-verk skal etablere databehandleravtale med slike selskap.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Røros E-verk har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgiving. Dersom du mener at Røros E-verk ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndighetene. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no