• 72 41 48 10
  • kundeservice@rev.no

Leveringsplikt

Kunder uten avtale med ordinær kraftleverandør vil få midlertidig kraftlevering fra Røros E-verk AS i henhold til energilovens § 3-3 om nettselskapets leveringsplikt. Leveringsplikten fra Røros E-verk AS er å betrakte som en kortvarig overgangsordning, inntil du oppretter en strømavtale med ønsket kraftleverandør. Prisen på leveringsplikt er noe høyere enn det en ordinær kraftavtale vil være.

Dersom du innen 14 dager etter nettilkobling har opprettet en strømavtale med en kraftleverandør,
vil denne strømavtalen gjelde for perioden med leveringsplikt. I tillegg kommer gjeldende nettleie. Leveringen skjer ellers i henhold til Røros E-verk AS sin standard kraftleveringsavtale.
Ditt nettleieforhold vil være upåvirket av valg av kraftleverandør.

Kontakt kundeservice

72 41 48 10
E-post: kundeservice(a)revnett.no