Feilmelding, tlf: 958 07 950

  • 72 41 48 10
  • kundeservice@rev.no

Nettleiepriser

privat 2022

Nettleie privat gjelder for boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift og bolig. Gjelder ikke institusjoner som omfatter andre funksjoner eller annen virksomhet enn husholdningsformål.

Gjelder fra 01. Mai 2022. Alle priser er inkl. mva.


OH4A Boliger med hovedsikring mindre eller lik 3X63A ved 230V eller 4X40A ved 400V.
Fastbeløp: 3687 kr/år
Enovaavgift: 1,25 øre/kWh
Forbruksavgift: 19,26 øre/kWh
Energitransport: 30,00 øre/kWh

OH4B Boliger med hovedsikring mindre eller lik 3X100A ved 230V eller 4X63A ved 400V.
Fastbeløp: 4312 kr/år
Enovaavgift: 1,25 øre/kWh
Forbruksavgift: 19,26 øre/kWh
Energitransport: 30,00 øre/kWh

OH4A Fritidsboliger med hovedsikring mindre eller lik 2X32A eller 3X25A ved 230V
Fritidsboliger med hovedsikring mindre eller lik 2X32A eller 4X25 ved 400V.
Fastbeløp: 3687 kr/år
Enovaavgift: 1,25 øre/kWh
Forbruksavgift: 19,26 øre/kWh 
Energitransport: 30,00 øre/kWh

OH4B Fritidsboliger med hovedsikring mindre eller lik 3X63A ved 230V eller 4X40A ved 400V.
Fastbeløp: 4312 kr/år
Enovaavgift: 1,25 øre/kWh
Forbruksavgift: 19,26 øre/kWh
Energitransport: 30,00 øre/kWh

Nettleien består av:


Et fast årlig beløp for tilgang til å bruke nettet
Energipris pr. kilowattime transportert i nettet
Avgifter til staten: forbruksavgift, Enova-avgift og mva.

Fastbeløpet avhenger av størrelsen på inntakssikringene.
For en enebolig er den vanligste sikringsstørrelsen 63 Ampere.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som fastsetter hvor stor nettleieinntekt vi får lov til å ha.

Last ned fullstendig prisliste: Nettleie for privatkunder