Feilmelding, tlf: 958 07 950

  • 72 41 48 10
  • kundeservice@rev.no

Nettleiepriser

næring 2022

Gjelder fra 01. Mai 2022 Alle priser er eks. mva.


Alle priser er oppgitt eks.merverdiavgift og forbruksavgift.
I tillegg kommer det et lovbestemt beløp til Enovas energifond
på 800 kr/år.

Størrelsen på anleggets hovedsikring avgjør om anlegget avregnes etter energi- eller effektmåling. Energimåling når hovedsikring er mindre eller lik 125 A ved 230 V (80 A ved 400 V). Effektmåling når hovedsikring er større enn 125 A ved 230 V (80 A ved 400 V).

OS4 Hovedsikring mindre eller lik 32A ved 230V eller 25A ved 400V.
Fastbeløp: 2125 kr/år
Energipris: 24,00 øre/kWh

OT4A Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V.
Fastbeløp: 4080 kr/år
Energipris: 24,00 øre/kWh

OT4B Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V.
Fastbeløp: 5875 kr/år
Energipris: 24,00 øre/kWh

OT3M Hovedsikring over 125A ved 230V eller 80A ved 400V.
Fastbeløp: 15000 kr/år
Effektpris:
0-100 kW    540 kr/kW
101-200 kW    494 kr/kW
201-500 kW    460 kr/kW
over 500 kW    310 kr/kW
Energipris: 16,00 øre/kWh

Forbruksavgift:
8,91 øre/kWh i perioden 01.01.2022 – 31.03.2022
15,41 øre/kWh i perioden 01.04.2022 – 31.12.2022

Nettleien består av:

  • Et fast årlig beløp for tilgang til å bruke nettet.
  • Statlig avgift til Enova energifond.
  • Effektpris beregnes utfra gjennomsnittet av de to høyeste månedsmaksene siste 12 mnd.
  • Forbruksavgift. Denne er 15,41 øre/kWh. Produksjonsbedrifter kan kreve redusert forbruksavgift. Ta kontakt for mer informasjon.
  • Pris pr. kilowattime transportert i nettet.
  • Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som fastsetter hvor stor nettleieinntekt vi får lov til å ha.