Feilmelding, tlf: 958 07 950

  • 72 41 48 10
  • kundeservice@rev.no

Nett og nettleie

nettslide002.jpg

Vi viderefører dagens Nettleiemodell

Ny modell for nettleie utsettes

 

I likhet med andre nettselskap i Norge, velger Røros E-verk Nett AS å utsette 
innføringen av den nye nettleiemodellen. 
Bakgrunnen for dette er at et flertall i Stortinget har valgt å utsette forskriftsendringen 
som skulle pålegge alle nettselskap i Norge å endre nettleien fra 1.1.2022. 

Forskriftsendringen som skulle innføres 1. januar 2022 pålegger nettselskaper 
å innføre ny nettleie for strømkunder med årsforbruk under 100.000 kWh. 
Nå har imidlertid det politiske flertall på Stortinget snudd i tolvte time og bestemt 
seg for å utsette endring i nettleiemodellen.

Røros E-verk Nett AS utsetter tidspunkt for innføring i tråd med dette.
Det innebærer at kunder fortsatt vil betale nettleie med en modell med 
fastledd og energiledd som de gjør i dag inntil videre. 

Kontakt kundeservice

72 41 48 10
E-post: kundeservice(a)revnett.no

 

 

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Næring januar 2022

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Forbruker januar 2022