Skriv ut denne siden
19 des 2016
blog

Nettleiepriser 01.01.2017

Fra 01.01.2017 setter vi ned Nettleiesatsen med 1,25 øre/kWh. (1 øre/kWh eks mva)
Samtidig øker Forbruksavgiften med 0,40 øre/kWh (0,32 øre/kWh eks mva) slik at totalprisen til privatkunder går ned 0,85 øre/kWh fra 44,38 til 43,53 øre/KWh

Lest 1335 ganger